Фирмата извършва транспортни услуги на територията на град Варна и цяла България с триосен саосвал, товароносимост 16 тона. Подходящ е за превоз на строителни материали, инертни материали, земни маси.