За нас

Годишни технически прегледи( ГТП) на всички видове МПС включително категория L- мотоциклети. Първоначален преглед на АГУ/Автомобилни газови уредби. Автотранспортни услуги и услуги с комбиниран БАГЕР и мини БАГЕР.
Прегледи и проверка по АДР /ADR/ и ЕКМТ/СЕМТ Автосервиз.
Фирмата разполага с пункт с три линии за извършване периодичен технически преглед на техническата изправност на ППС от 2-ра ,3-та и 5-та категория, включително и за МОТОЦИКЛЕТИ, прегледи и проверка на МПС превозващи опасни товари по АДР /ADR/, както и прегледи СЕМТ и АВТОСЕРВИЗ.
Дейността свързана с годишни технически прегледи на леки, лекотоварни, товарни автомобили, автобуси и специализирани превозни средства се извършва от технически специалисти с висше и средно техническо образование в областта на автотранспорта, които притежават необходимата квалификация и стаж, включително и за извършване на ПРЕГЛЕДИ на МПС превозващи опасни товари по АДР /ADR/ както и прегледи по СЕМТ на МПС Евро 2,3,4,5
Пункта за ГТП и Автосервиза са лицензирани по по ISO 9001 : 2008 от TUV NORD GERMANIA и извършва описаните дейности като лицензиран и правоспособен търговец в областта на автомобилното обслужване.
Фирмата поддържа на трудово правни отношения средно- списъчен персонал от 15 работника и специализирани служители и има ресурсната обезпеченост да извършва дейност свързана с типовото одобрение на превозните средства.
За удобство на клиентите ни, пункта за ГТП и автосервиза разполага с КАФЕ БАР.

Услуги

Годишни технически прегледи( ГТП) на всички видове МПС включително категория L- мотоциклети, прегледи по АДР и ЕКМТ/СЕМТ. Първоначален преглед на АГУ/Автомобилни газови уредби.
Виж повече
Гаранционно и извънгаранционно обслужване, ремонти и сервизни услуги на леки, лекотоварни автомобили и бусове. Автосервиза е сертифициран по ISO 9001 : 2008 от TUV NORD GERMANIA.
Виж повече