Пункта за ГТП разполага с три линии за извършване на периодичен преглед на техническото състояние на всички видове ППС от 2-ра , 3-та и 5-та категория и мотоциклети L категория. Наличието на ТРИ линии свежда до минимум времето за престои на клиентите ни за извършването на прегледите.
В пункта единствено във Варна се извършва преглед и проверка на ППС извършващи превоз на ОПАСНИ ТОВАРИ по АДР /ADR/, първоначален преглед по АГУ/автомобилни газови уредби/, както и СЕМТ прегледи.

Пункта за ГТП е сертифициран по ISO 9001 : 2008 от TUV NORD GERMANIA